Sujutusterminologiaa

Englannin kielestä suomennettua putki- ja pakkosujutusterminologiaa.

Putki- ja pakkosujutusterminologiaa

Kansainvälisen No-Dig järjestön ISTT:n internetsivuilla https://www.istt.com/guidelines on putkien sujutuksille useita termejä Replacement -kohdassa. Menetelmien jaottelu ja suomennokset ovat olleet epäselviä, lisäksi kohdasta puuttuu useita maailmalla olevia alamenetelmiä. Pakkosujutuksen alamenetelmistä vain muutama on suomessa käytössä. Alla koottuna ja suomennettuna menetelmiä:

Putkisujutus (slip lining):
– pitkäsujutus
– pätkäsujutus
Pakkosujutus (pipe bursting, pipe cracking):
– Pneumaattinen pakkosujutus (pipe bursting)
– Hydraulinen pakkosujutus (pipe bursting)
– Staattinen pakkosujutus (static pull)
– Kohdistava pakkosujutus (implosion, pipe crushing)
– Halkaiseva pakkosujutus (pipe splitting)
– Mikrotunneloiva pakkosujutus (pipe eating)
– Poraava pakkosujutus (pipe reaming)
– Tunkkaava pakkosujutus (pipe extraction, pipe ejection)
– CLG pakkosujutus (CLG system, controlled line and grade)