Kaivamattoman teknologian polku Suomessa 1970-luvulta 2020-luvulle

27-28.9.2023 pidetyn FiSTT:n vuosikonferenssin gala-illallisen yhteydessä yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja Jari Kaukonen piti muistelmapuheen FiSTT:n historiasta. Koska puhe sisälsi todella paljon historiatietoa yhdistyksestämme, jota muualta ei ole saatavilla, julkaisemme puheen myös sivuillamme.

Kuva. Jari Kaukonen pitämässä muistelmapuhetta FiSTT:n historian järjestyksessään seitsemännen kansallinen konferenssin yhteydessä pidetyssä Gala-illallisessa 27.9.2023

FiSTT Suomen kaivamattoman tekniikan airut 

1970 luvun taittuessa 80-luvuksi alkoi kaivamattoman teknologian alalla tapahtua niin järjestöllisesti maailmalla kuin markkinoilla maassamme. Suomessakin 1980 luvun puolivälin aikoihin alettiin järjestämään verkostojen saneerauskoulutuksia, joissa pääpaino oli kaivamattomien menetelmien esittely. Suuresta maailmasta haettiin oppia, mitä kaikkia menetelmiä oli taas tullut markkinoille. Näyttelyistä palattiin matkalaukku täynnä eri yritysten esitteitä, joista sitten tehtiin kalvoja luennoilla esitettäväksi.

Suomessa alan yritykset perustivat vuonna 1993 Suomen Putkistosaneerausyhdistyksen, PSY:n, johon kuului urakoitsijoita, suunnittelijoita ja materiaalinvalmistajia. Järjestöön ei kuitenkaan saatu tilaajatahoa mukaan, jolloin alalla toimijat alkoivat pohtia mitä asialle voisimme tehdä. Tutkimme mm. kansainvälisen järjestön ISTT:n toimintaa ja siihen kuuluvia kansallisia järjestöjä. Jotakin sellaista pitäisi siis maahamme synnyttää. Pohdimme ensin liittymistä skandinaaviseen järjestöön SSTT:hen, mutta kun siellä oli pieniä kieliongelmia ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kesken niin ajattelimme, ettemme voi lähteä siihen kielisotaan oman kielemme kanssa. Päätimme perustaa oman kansallisen järjestömme eli Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry:n eli tuttavallisemmin FiSTT:n vuonna 1999 ja samana vuonna liityimme kansainväliseen kattojärjestöömme ISTT:hen Budapestissa järjestetyssä ISTT:n vuosikokouksessa. Tosin yhdistysrekisteriin meidät merkittiin vasta vuoden 2000 puolella. FiSTT:n synnytys ei ollut helppo. PSY lähetti 10.11.1998 kirjeen 15 kaupungin vesilaitokselle ja PSY:n jäsenille, jossa kutsuttiin asiasta keskustelemaan Tampereen vesilaitoksella 24.11.1998. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tampereen vesilaitoksen silloinen johtaja Esko Haume, sihteeriksi Jari Kaukonen Kaukotekista ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Isakov Kouvolan vesilaitokselta ja Petteri Niemi Helsingin vesilaitokselta. Keskustelujen tuloksena valittiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmään kuuluivat Petteri Niemi, Mikko Isakov, Sakari Kuikka Painehuuhtelusta ja Jari Kaukonen. Perustava kokous päätettiin pitää 15.2.1999 klo 14.00 Tampereen vesilaitoksella. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ennen perustamiskokousta 15.1.1999 ja 29.1.1999. Perustamiskokouksen toimihenkilöiksi valittiin samat henkilöt kuin olivat ensimmäisessä asiaa valmistelevassa kokouksessa. Näin oli yhdistyksemme perustettu. Tosin perustamiskokoukselle päätettiin pitää jatkokokous 8.4.1999 klo 13.00 Helsingin Vedessä eli HKV:lla Helsingissä. Jatkokokouksessa päätettiin valita yhdistyksen puheenjohtajaksi Mikko Isakov Kouvolan vesilaitokselta. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 27.4.1999 klo 13.00 Helsingin Vedessä. Tuolloin HKV:n edustaja Petteri Niemi ilmoitti, etteivät he vielä osallistu toimintaan aktiivisesti. Näin jälkeen päin voidaan todeta siinä menneen parikymmentä vuotta ennen kuin saimme pääkaupunkimme vesilaitoksen jäseneksemme. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa valittiin puheenjohtajan lisäksi seuraavat luottamushenkilöt: varapuheenjohtajaksi Esko Haume Tampereen vesilaitokselta, sihteeriksi Riitta Virtanen Painehuuhtelusta, tilintarkastajiksi Hannu Mustonen Lahti Vedestä ja Petteri Niemi Helsingin vesilaitokselta. Hallitukseen valittiin jäseniksi Ari Melakari Helsingin vesilaitokselta varalla Erkki Ervasto Espoon vedestä ; Markku Heikkonen Lahti vedestä, varalla Pertti Reinikainen Vaasan vesilaitokselta; Sakari Kuikka, varalla Riitta Virtanen molemmat Painehuuhtelusta; Vesa Vassinen, varalla Ari Mäkinen molemmat Uponorilta; Ossi Pirnes, varalla Juha Kainulainen molemmat KWH:lta sekä Jari Kaukonen, varalla Mika Koskela molemmat Kaukotekista. FiSTT:n toiminnan käynnistyttyä alkoi PSY:n toiminta hiipumaan ja FiSTT otti luonnollisesti hoitaakseen koulutusasiat alallamme. Myöhemmin PSY on fuusioitunut FiSTT:iin. Koulutuksia pidettiin mm. Ilmailumuseossa Vantaalla päivän tilaisuuksina ja kansainvälisiin konferensseihin ja messuille järjestettiin koulutusmatkoja, joista pisimmälle taitaa olla suuntautunut vuoden 2000 matka Perth:iin Australiaan 11 hengen voimin. Se matka toteutettiin yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa, joka järjesti koulutusosuuden. Myöhemmin aloimme järjestämään kansallisia konferensseja maassamme, joista vuonna 2023 MANK:n päivien edellä pidettiin järjestyksessään ilmeisesti seitsemäs kansallinen konferenssi. Puheenjohtajina FiSTT:ssä toimi aluksia siis Mikko Isakov, jota ovat seuranneet Jari Kaukonen ja Timo Kyntäjä Kouvolan Vedestä sekä nyt Pertti Leppänen Sitowisestä, joka on puheenjohtajana siis neljäs historiassamme.

Kuten kaikessa toiminnassa alku on usein ohdakkeinen, mutta mielestäni meidän taipaleeseemme ei ole sattunut kovin pahoja notkahduksia. Alun haparointien ja kokoustamisten pohjalta olemme kyenneet luomaan organisaation, joka on ollut selkeästi kokoaan suurempi. Kaivamattomien menetelmien käyttö on koko ajan lisääntynyt eikä ihme; onhan se ympäristöämme säästävää ja usein myös edullisempaa kuin vaihtoehtoiset menetelmät. Olemme myös luoneet vahvat siteet globaaliin verkostoomme ja saaneet edustajamme ISTT organisaatioon niin hallitukseen kuin eri komiteoihinkin. ISTT on organisoitu vuosina 2019 ja 2020 uudelleen omistajuutta myöden meidän arvojemme mukaiseksi ja sillä on nyt todella paljon uusia aktiviteettejakin menossa. FiSTT on yksi ISTT:n omistajista. FiSTT:n jäsenmäärä on ollut koko ajan hienoisessa kasvussa ja olemme saavuttaneet jo sadan jäsenen rajapyykin. Yhtenä upeana saavutuksena on saamamme vuoden 2022 kansainvälinen konferenssi ja näyttely Helsinkiin, joka osoitti kaivamattomalle maailmalle suomalaisen osaamisen ja toiminnan. 

FiSTT on myös rohkea uudistaja ja se on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, jopa yhteisillä konferensseilla. Tämä vuoden 2023 konferenssi on järjestetty peräkkäin MANK:n maarakennuspäivän kanssa toivoen, että sieltä olisi osallistujia tullut kuulemaan alamme kuulumisia, mutta kovin runsaasti ei maarakennusväki ole vielä lähtenyt mukaan. Hatun nosto kuitenkin FiSTT:n uutteralle hallitukselle, jonka jäseniä täälläkin nyt on paikalla. Teette arvokasta työtä maamme ympäristön hyväksi.

Nauttikaamme nyt täällä yhteisestä olostamme ja maittavasta tarjoilusta, jonka me kaikki alan toimijat totisesti olemme ansainneet!

Kirjoitettu 26.9.2023

Jari Kaukonen

ISTT past chairman

FiSTT perustajajäsen