FiSTT vuosikonferenssi kruunasi yhdistyksen syksyn

Kuva. Konferenssiluennot käsittelivät mm. kovaan maaperään tehtävien porauksien laitteistoja

Yhdistyksen syyskauden kruunasi upea perinteinen kaivamattoman tekniikan vuosikonferenssi, joka pidettiin hienoissa puitteissa Helsingissä Pikku-Finlandiassa. Luennoitsijoina oli sekä kansainvälisiä että kotimaisia alan huippuasiantuntijoita. Aiheet kattoivat infrarakentamisen laadun varmistamista, haastavien maaperäolosuhteiden huomioimista projektien suunnittelussa ja toteutuksessa, käynnissä olevien muutosten esittelyä ja erityisesti vihreän rakentamisen vaatimuksia sekä Suomessa vielä heikosti tunnettujen menetelmien case-esimerkkejä maailmalta. 

Huippuluentojen lisäksi koettiin ajatuksia kirvoittavat paneelit aiheista ”Eri tahojen tehtävät suunnittelun ja toteutuksen onnistumisen varmistajana?” ja ”Yhteinen ympäristömme, kaivamattoman tekniikan tekniset, sosiaaliset ja taloudelliset edut”. Panelistien ja konferenssiyleisön vuorovaikutteisissa paneeleissa tunnistettiin jokaisen toimijan panoksen iso merkitys laadukkaan ja kestävää kehitystä edistävän lopputuloksen tavoittelussa. Paneelikeskusteluissa tunnistettiin lukuisia teknisiä, taloudellisia ja sosiaalisia etuja kaivamattomissa tekniikoissa, joilla pystytään vastaamaan tulevaisuuden isoihin haasteisiin.  Teknisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaisevaa on eri toimijoiden aito koheesio ja rohkeus

Tulevaisuuden huippuosaajat mukana konferenssissa

Tänä vuonna FiSTT haluasi mahdollistaa myös verkosto-infran, opintojen loppuvaiheessa oleville, opiskelijoille mahdollisuuden osallistua konferenssipäivien luentoihin matalalla kynnyksellä. FiSTT tarjosi konferenssiluentoihin osallistumisen maksutta alan opiskelijoille. Tällä tavoin FiSTT haluaa kantaa vastuunsa ja tukea sitä, että myös tulevaisuudessa verkosto-infran osaajissa on yhä isompi joukko uusia kaivamattoman tekniikan huippuosaajia. Oli hieno nähdä, että opiskelijat olivat löytäneet hyvin tapahtumamme. Päivien aikana käytiin hyviä käytäväkeskusteluita nuorien tulevaisuuden osaajiemme kanssa. 

Galaillallisella juhlittiin No-Dig Award voittajia

Konferenssin gala-illallisella jaettiin kuluvan vuoden No -Dig Award:it. Tänä vuonna yhdistys luovutti poikkeuksellisesti kaksi No-Dig awardia. 

No-Dig Awardilla palkittiin vuoden työnä projekti ”Ala-Tikkurila – Hiekkaharju, uuden runkovesijohtourakan suunta- ja vasaraporaukset”, jossa tilaajana oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymä, pääurakoitsijana GRK Suomi Oy, aliurakoitsijana Lännen Alituspalvelu Oy ja suunnittelijana Ramboll Finland Oy. Kyseinen urakkakokonaisuus oli vuonna 2022 järjestetyn kansainvälisen kaivamattoman tekniikan konferenssi- ja messutapahtuma No-Dig Helsinki 2022 tapahtuman yksi työmaavierailukohteista, johon kansainväliset konferenssivieraat pääsivät tutustumaan.

No-Dig awardilla palkittiin vuoden tuotteena Suomen Putkisto Palvelu Oy:n kehittämä SPP Kaivosukka menetelmälle. Kyseinen menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2022 alkaen ja sille tänä vuonna haettu patenttia. Kyseisellä menetelmällä on tähän mennessä saneerattu jo noin 70 kaivoa Suomessa.

Kuva. Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös juhlallinen gala-illallinen, joka keräsi runsaasti osallistujia.

No-Dig Awardien jakotilaisuudessa juhlallisella gala-illallisella oli runsaasti alamme tahoja juhlimassa palkittavia tahoja. FiSTT ry onnittelee suuresti No-Dig awardilla palkittuja tahoja!

Onnistunut kokonaisuus

FiSTT:n vuosikonferenssi ja sen yhteydessä järjestetty gala-illallinen sai jälleen todella paljon kiitosta ja positiivista palautetta useilta osallistujilta hyvistä järjestelyistä, mielenkiintoisista luennoista ja mukaansa tempaavista paneelikeskusteluista sekä hyvästä luennoitsijakokemuksesta. Nuoret osaajat, alamme opiskelijat, olivat iloisia FiSTT:n tarjoamasta mahdollisuudesta tulla oppimaan uutta heille vielä tuntemattomasta aiheesta ja tilaisuus tarjosi heille jotain mitä ei opintokokonaisuuksissa muuten käsitellä.