Tonttijohtojen saneerauskoulutus 7.-10.5.2012

FiSTT järjesti vuoden 2012 koulutustilaisuuden aiheesta tonttijohtojen saneeraus. Yhteensä koulutukseen osallistui 26 henkilöä. Koulutustilaisuus pidettiin 7.5 Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja jatkokoulutus Müchenissä jonne FiSTT:in jäseniä lähti 22 henkilöä. Münchenissä tutustuttiin lisäksi IFAT-messuihin 2,5 päivän ajan.

Tonttijohtojen saneerauskoulutus 2012

Koulutustilaisuuksissa pidettiin yhteensä 7 luentoa jotka käsittelivät tonttivesijohtojen ja viemäreitä. Aiheesta keskusteltiin tehtyjen tutkimusten pohjalta, vesihuoltolaitosten näkökulmasta sekä lainsäädännön kannalta. Lisäksi esiteltiin uusi kehittämisvaiheessa oleva saneerausmenetelmä jossa samaan vanhaan viemäriputkeen saataisiin sekä JV-viemäri että HV-viemäri tai tilaa kaapeleille. Münchenissä esiteltiin viemärikuvaustekniikkaa sekä pidettiin kaksi kansainvälistä luentoa.

Ian Ramsey UKSTT:stä kertoin tonttijohtojen tilanteesta Isossa Britanniassa. Britanniassa tonttijohtojen lainsäädäntö on muuttunut ja vesilaitokset ovat ottaneet osan tonttijohdoista hallintaansa. Tilanne on kuitenkin hyvin sekava kun osa johdoista jäi edelleen yksityiseen omistukseen ja kunnossapitoon.

Viimeisessä luennossa Astrid Hanzen GSTT:stä kertoi tilanteesta Saksassa. Saksassa tilanne vaihtelee osavaltioittain, joissa osavaltioissa tonttijohtojen tilaa seurataan ja niille pyritään tekemään jotain, kun taas osassa osavaltiota ei tapahdu juuri mitään. Lisäksi Saksassa tonttijohtojen kunnossapidosta on tehty poliittinen aihe, jossa puolueet ajavat asiaa äänestäjien äänien toiveiden mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena oli herättää keskustelua tonttijohtojen kunnosta ja saneerauksesta. Tonttijohtojen kunnossapito on vaikea asia. Vastuualuerajat ja kunnossapitovelvollisuus ovat useille tonttijohtojen omistajille epäselviä. Tilanne on hyvin samanlainen myös Britanniassa ja Saksassa.