Jari Kaukonen FiSTT:n kunniapuheenjohtajaksi

Kuva. Jari Kaukonen välitti Galadinner- tapahtumassa kiitokset kunniapuheenjohtajakutsusta kaikille hänen matkansa varrella kaivamattomuuksia edistäneille kumppaneille ja kavereille.

FiSTT:n kevätkokous päätti 4.5.2022 hallituksen esittämänä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi FiSTT:n perustajajäsenen ja yhdistyksemme toiminannassa merkittävästi vaikuttaneen Jari Kaukosen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  Hallituksen perusteluina esitykselle Jari Kaukosen kunniapuheenjohtajaksi kutsumiselle olivat Jarin perustajajäsenyyden ja pitkäaikaisen yhdistyksen puheenjohtajuuden ohella se, että Jarin rooli yhdistyksessä on koko yhdistyksen historian ajan ollut todella merkittävä. Jari on aktiivisesti edistänyt FiSTT:n ja muiden yhdistyksien yhteistoimintaa ja ollut edistämässä eri yhdistysten sulautumista yhteen FiSTT:n toiminnan kanssa. 

Jarilla on ollut ja on edelleen merkittäviä rooleja kansainvälisessä katto-organisaatiossa ISTT:ssä. Jari valittiin mm. ISTT:n hallituksen puheenjohtajaksi ensimmäisenä pohjoismaisena edustajana koko ISTT:n historiassa. Jari on pyyteettömästi ja esimerkillisesti edistänyt kaivamattomien tekniikoiden edistämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Jari on henkilönä huomattavasti edistänyt ja tukenut FiSTT:n toimintaa. 

Kevätkokous päätti aikanaan salata tehdyn päätöksen ja luovuttaa sen julkiseksi vasta No-Dig Helsinki 2022 konferenssin ja messun yhteydessä 4.10.2022 järjestettävässä Galadinner-tapahtumassa. Tuolloin Jarille luovutettiin julkisesti kutsu FiSTT:n kunniapuheenjohtajaksi.

”Täytyy todeta, että yhdistys onnistui täydellisesti pitämään minut pimennossa tästä kunnianosoituksesta. Olen yleensä melko ulospäin suuntautunut ja puhun ja keskustelen mielellään ihmisten kanssa, mutta tämä osoitus sai minut täysin sanattomaksi. Minun sydän on aina sykkinyt kaivamattomalle tekniikalle vuodesta 1982, jolloin urakoin ensimmäiset sujutukset ja kaivosaneeraukset sekä FiSTT:lle sen perustamisesta lähtien vuodesta 1999. Näin ollen suurempaa ja enemmän lämmittävää kunnianosoitusta en voisi kuvitellakaan. Kunniakirja on työhuoneeni pöydällä kunniapaikalla FiSTT viirin vieressä. Haluan kiittää kaikkia matkani varrella kaivamattomuuksia edistäneitä kumppaneita ja kavereita, te olette osaltanne edesauttaneet tähän asemaan pääsemisessä. Iso kiitos siskot ja veljet! I love trenchless!!!!!” -Jari Kaukonen-