KUNTOTUTKIMUSJAOS 19.12.2022

Viemäreiden kuntotutkijan jatkokurssi 2023 kutsu

Kurssi on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia tekeville henkilöille, jotka ovat aikaisemmin käyneet viemäreiden TV-kuvauksen peruskurssin ja joilla on kuvaajakortti sekä kuntotutkimusten tuloksia tarvitseville henkilöille, kuten esimerkiksi vesihuoltolaitosten henkilökunta, suunnittelijat sekä viemäriasennusten valvojat.

Kurssi on tarpeen, koska:

 • Vuonna 2021 on julkaistu uusi ohje ’Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tutkimusmenetelmät’, joka korvaa vanhat ’Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje’ ja ’Viemärikaivojen kuntotutkimusohje’ –julkaisut.
 • Uusi ohje on laajempi kuin vanhat ohjeet yhteensä.
 • Uusi ohje käsittelee viemäreiden kuntotutkimuksia laajasti visuaalisia menetelmiä hyödyntäen.
 • Ohje sisältää myös viemärin tarkastuskaivojen kunnon tutkimisen.
 • Ohjeessa esitellään markkinoilla olevia tutkimusmenetelmiä, joiden ominaisuudet ja käyttökohteet on hyvä tuntea.
 • ’Painuma’ on palautettu osaksi kirjattavia havaintoja.
 • ’TV-kuvaus’ -termiä ei julkaisussa esiinny. Sen on korvannut termi ’Läpiajettavalla kameralla tehtävä kuvaus’.

Viemäreiden kunnon tutkiminen edellyttää pätevää kuntotutkijaa, jotta työn laatuun voi luottaa ja että tarvittavat mahdolliset jatkotoimenpiteet perustuvat oikein tehtyihin ja raportoituihin havaintoihin.

Tilaajaorganisaatiot vaativat viemäreiden kuntotutkijoilta pätevyyttä havaintojen tekemiseen. Tilaajatahojen ja konsulttien on myös hyvä perehtyä siihen, miten viemärikaivojen ja viemäreiden kuntotutkimukset tehdän visuaalisin menetelmin ja miten tehtyjä havaintoja tulkitaan.

Tämä viemäreiden kuntotutkijan jatkokurssi pidetään yksipäiväisenä läsnäolokoulutuksena.

Tilaisuuden ”kummina” toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, jonka edustaja tulee pitäämään alustuksen aiheesta, miksi oikein tehdyt havainnot viemäreiden kuntotutkimuksista ovat tutkimuksen tilaajan ja viemäriverkoston haltijan kannalta erityisen tärkeitä.

Koulutuspäivän lopussa SYKLI toimittaa kaksi viikkoa voimassa olevan linkin verkkotenttiin koulutuksen aiheesta. Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen koulutukseen osallistunut saa diploimin kurssin suorittamisesta.

Sujuvan opiskelun onnistumiseksi,  pyydämme tilaisuuteen osallistujia lataamaan julkaisun VVY:n verkkokaupasta sekä tutustumaan  ennakkoon siihen.

Julkaisu on ilmainen VVY:n jäsenille. Alla linkki julkaisun lataamiseksi VVY:n sivuilta.

https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/viemareiden-kunnon-tutkiminen-visuaaliset-tutkimusmenetelmat/

Koulutusohjelma sisältää mm seuraavaa:

 • Työturvallisuus, viemäreiden ominaisuudet ja hyvä rakennustapa sekä valmistelevat työt
 • Kaivon kunnon yleispiirteinen tutkiminen ja raportointi
 • Kaivon kunnon kattava tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden yleispiirteinen kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden kattava kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Suurikokoiset viemärit, tunnelit, savu- ja väriainekokeet
 • Havaintojen tulkinnan soveltaminen uudisrakennus- ja saneerauskohteissa

Koulutus järjestetään läsnäolokoulutuksena torstaina 26.1.2023 klo 8 – 16, Helsingissä, Malmin kauppatie 8, 00700 Helsinki.

Kouluttajina toimivat Matti Ojala, Priit Uleksin ja Sakari Kuikka.

Koulutuksen hinta on 320 € (alv 0%). Koulutuksen hinta sisältää aamukahvin, lounaan sekä iltapäiväkahvin.

Koulutus toteutetaan Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n tiloissa ja kanssa.

Ilmoittautuminen viimestään perjantaina 20.1.2023: https://ssl.eventilla.com/viemareiden_kuntotutkijan_jatkokurssi

Kurssi pidetään, milkäli siihen ilmoittautuu vähintäin 12 osallistujaa.

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ilmoittautujan nimi ja organisaatio, yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite ja postiosoite sekä tiedot laskuttamista varten. 

Tervetuloa mukaan koulutukseen.

Kuntotutkimuskoulutuksen kummi

FiSTT Kuntotutkimusjaos