FiSTT panostaa tulevina vuosina merkittävästi alan kehitykseen!

Kuva. FiSTT on jo useiden vuosien ajan ollut mukana alan kehittämiseen liittyvissä töissä. Tästä esimerkkinä kuvassa näkyvät oppaat, joita FiSTT on ollut tukemassa ja ohjaamassa.

Vuonna 2022 pidetyn Trencheless Week tapahtumanviikon järjestäminen onnistui saadun positiivisen palautteen lisäksi myös taloudellisesti. Kokonaisuutena onnistunut tapahtumaviikko mahdollistaa FiSTT:n merkittävän panostuksen alan kehitykseen tulevina vuosina. Vuoden alkupuoliskon hienona uutisena yhdistyksen hallitus päättikin kohdentaa Helsingissä lokakuussa 2022 pidetyn Trencheless Week tapahtumanviikon tuotosta valtaosan alan kehitykseen.

2.2.2023 pidetyssä kokouksessa yhdistyksen hallitus päätti, että perustetaan yhdistykselle Koulutus- ja stipendirahasto, johon kohdennetaan No Dig Helsinki 2022 tapahtuman kokonaistuotosta lähes 90 %, joka euromääräisesti tarkoittaa useiden kymmenien tuhansien eurojen panostusta kaivamattoman teknologian alan kehitykseen. Rahaston tarkoituksena on mahdollistaa tulevina vuosina verkostoinfran alaan liittyvän kehittämisen aikaisempaa parempi tukeminen.

FiSTT on jo useiden vuosien ajan tukenut alan kehitystoimintaa apurahoin ja osallistumalla erilaisten oppaiden, opinnäytetöiden ja kehitysprojektien ohjaamiseen. Hallituksen tekemä päätös mahdollistaa jatkumon tähän aktiiviseen kehitystyöhön ja luo hyvät mahdollisuudet alan kehittämiselle.