Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohje

FiSTT:n kuntotutkimusjaoksen aloitteesta on käynnistetty vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaan liittyvän elinkaaren aikaisen tutkimustoiminnan kokonaisuuden ja siihen liittyvien ohjeistuksien laadintaprosessi. Kokonaisuus koostuu useammasta eri osa-alueesta. Nyt on käynnissä prosessin ensimmäinen osa: vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohjeen laatiminen. Alkuvuonna 2020 käynnistyneessä projektissa luodaan ohjeistus vesihuoltoverkostojen dokumentoinnille ja mittaukselle. Ohjeistus sisältää tavallisimmat elinkaaren aikana tehtävät rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotyöt ja kattaa mm. tarkemittauksen. Laadittavan ohjeistuksen tarkoitus on helpottaa verkostojen dokumentointia ja mittausta ja yhdenmukaistaa näihin liittyviä käytäntöjä. Projektin rahoittajia ovat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Lahti Aqua, Sipoon Vesi, Vihdin Vesi, Riihimäen Vesi, Tampereen Vesi ja Headpower Oy. Lisätiedot: tuija.laakso@ramboll.fi