Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty: 25.5.2018

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry, FiSTT, kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen tarjoamisen ja verkkosivun käyttämisen yhteydessä.

Tietojenhaltijan nimi ja yhteystiedot
FiSTT
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry
c/o Mika Nevala / Pöyry Finland Oy, PL 50, 01621 Vantaa

Yhteyshenkilö
FiSTT:n sihteeri (info@fistt.net)

Tietojen käyttötarkoitus
FISTT:n toiminta

Tietosisältö
1) Jäsentiedot (nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, laskutusosoite)
2) Tapahtumiin osallistumiseksi annetut tiedot (esim. nimi, yhteystiedot)
3) Muut toimintaan osallistumiseksi annetut tiedot tai toimintaan osallistumisesta johtuvat tiedot (esim. tiedot hallituksenjäsenistä, kuvat Facebook- ja nettisivuilla).

Tietolähteet
Talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään hänen rekisteröityessään
FiSTT:n jäseneksi tai osallistuessaan FiSTT:n toimintaan (messumatkat, koulutuspäivät yms.)

Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa FiSTT:n yhteistyötahoille kuten yhdistyksen ulkopuolisen tapahtuman järjestäjälle yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi.
FiSTT:n pääsääntöisiä yhteistyötahoja ovat VVY (Suomen vesilaitosyhdistys ry) ja Kuntien Putkimestarit ry sekä kattojärjestö ISTT (International Sosiciety for Trencless Technologies)
Suostumukseksi tietojen luovuttamiseen katsotaan ilmoittautuminen tapahtumaan tai hakeminen tehtävään.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai toiminnan ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Tietojen julkisuus
Yhdistyksen keräämät tiedot ovat yhdistyksen jäsenen suostumuksella julkisia toiminnan kannalta tarpeellisilta osiltaan.
Toimiminen yhdistyksen tehtävässä tai osallistuminen yhdistyksen toimintaan katsotaan suostumukseksi julkaista tarpeelliset tiedot yhdistyksessä toimivista henkilöistä, sekä julkaista tapahtumissa otettuja kuvia yhdistyksen Facebook – ja nettisivuilla.

Tietojen suojaus
Yhdistyksen hallussa olevat tiedot ovat lain tai toiminnan tarpeen määräämän ajan asianmukaisesti tallennettuna yhdistyksen käyttämissä tietojärjestelmissä, jotka ovat suojattuja suojausohjelmistojen avulla.
Yhdistyksen hallussa oleviin tietoihin pääsevät ja niitä̈ ovat oikeutettuja käyttämään vain toiminnan kannalta tarpeelliset ja ennalta määrätyt yhdistyksen toimijat.

Tarkastusoikeus
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää̈, mitä̈ häntä̈ koskevia tietoja yhdistyksellä hänestä on tallennettuna. Tarkastusoikeuden käyttämisestä̈ voi tehdä̈ kirjallisen pyynnön yhdistykselle osoitteeseen: info@fistt.net

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia hänestä kerättyjen tietojen poistamista. Kuitenkaan sellaisia henkilötietoja, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi tehdä̈ kirjallisesti yhdistykselle osoitteeseen:
info@fistt.net

Oikeus perua suostumus tietojenkäsittelyyn
FiSTT:n keräämien tietojen kerääminen ja käsittely perustuu yhdistyksen jäsenen yhdistykseen liittyessään antamaan suostumukseen.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus perua antamansa suostumus eroamalla yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen info@fistt.net .

Yhdistyksen jäsenen antama suostumus katsotaan peruutetuksi myös, kun jäsenyys yhdistyksessä päättyy

Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.