Tiedote: Jari Kaukosesta ISTT:n varapuheenjohtaja

Tiedote 28.10.2016                                                  

 

Jari Kaukosesta ISTT:n varapuheenjohtaja

Kansainvälinen kattojärjestö ISTT (The International Society for Trenchless Technology) on nimittänyt Suomen FiSTT ry:n puheenjohtajan RI Jari Kaukosen hallituksen varapuheenjohtajaksi ensimmäisenä pohjoismaisena edustajana koko ISTT:n historiassa. ISTT on perustettu vuonna 1986.  

ISTT kehittää ja edistää maanalaisten putkistojen rakentamista ja uusimista rakenteita rikkomattomin menetelmin mahdollisimman vähin kaivuutöin aina kun se on mahdollista.

”Tuon hallitukseen pitkäaikaista kaivamattoman tekniikan kokemusta ja osaamista. Olen tehnyt ensimmäiset sujutukset jo vuonna 1982. Olen myös ollut kansallisen järjestön FiSTT:n yhdistystoiminnassa mukana sen perustamisesta vuodesta 1999 lähtien. Henkilöjäsenenä liityin kansainväliseen ISTT-järjestöön jo vuonna 1987. Hallitusjäsenyys tukee myös työtäni WSP Finland Oy:ssä, joka tunnetaan monialaisena vaativien rakennuskohteiden suunnittelijana ja rakennuttajana”, Jari Kaukonen sanoo.

”Koska WSP on globaali 34 000 hengen yritys, on luonnollista, että meiltä löytyy No Dig -osaamista Suomen lisäksi myös muista maista ja tällainen globaali toiminta hyväksytään myös järjestömaailmassa. On suuri kunnia olla WSP:n ensimmäinen hallitusjäsen tässä organisaatiossa. ISTT:n verkoston kokemus on kauttani koko Suomen käytössä”, hän huomauttaa business-mahdollisuuksista.

Vuonna 2014 Kaukonen nimitettiin ISTT:n ensimmäiseksi pohjoismaalaiseksi hallituksen jäseneksi sen 30-vuotisen historian aikana. Suomen yhdistyksen FiSTT:in hallituksen puheenjohtaja Kaukonen on ollut vuodesta 2010.

Jari Kaukonen on toiminut infra- ja ympäristöalan luottamustehtävissä alan liitoissa, yhdistyksissä sekä valmennustehtävissä alan koulutuslaitoksissa. Työuran hän on tehnyt pääosin alan urakointi- ja suunnittelutoimistoissa. Nyt hän työskentelee WSP Finlandin infran asiantuntijoiden johtajana.

WPS Finland Oy on osa kansainvälistä suuryritystä WSP Group plc:tä, jonka toimialana on rakennuttaminen ja konsultointi rakentamisessa.

Pohjoismaissa nimitys tarjoaa merkittävää näkyvyyttä alalla

”Nimitykseni jälkeen pohjoismaisilla kansallisilla järjestöillä, kuten FiSTT:llä Suomessa, on mahdollista päästä järjestämään isoja kansainvälisiä konferensseja omassa maassaan. Olemme FiSTT:ssä tekemässä jo aloitteen kansainvälisen ISTT No Dig 2020 -konferenssin saamiseksi Helsinkiin vuonna 2020”, sanoo Kaukonen.

”Puhutaan merkittävästä uudesta kansainvälisestä tapahtumasta Suomessa,” hän jatkaa.

Joka vuosi pidettävä kansainvälinen konferenssi kerää noin 30 eri maan toimijat koolle. Tapahtuma rakentuu näyttelystä sekä konferenssista. Näytteilleasettajia on ollut yli 100. Konferenssiin on osallistunut keskimäärin noin 300 – 500 kävijää.

Lisäksi olemme suunnittelemassa lähempää yhteistyötä toimijoiden kesken Euroopassa. Olemme suunnitelleet Trenchless Europe -tapahtumaa pidettäväksi Suomessa ensi vuoden syksyllä.

Kaivamattoman tekniikan markkinat kasvussa

”Kaivamattoman tekniikan markkinat ovat kasvaneet joka vuosi niin globaalisti kuin maassammekin. Suomessa tosin kasvu on ollut hitaampaa kuin muualla”, Kaukonen sanoo.

”Nyt halutaan enenevässä määrin käyttää kaivamattomia menetelmiä putkistojen maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa. Näin voidaan estää luonnon tuhoamista silloin, kun työt voidaan tehdä auki kaivamatta. Tämä kiinnostaa nyt selkeästi enemmän päättäjiä ja alan toimijoita”, Kaukonen sanoo.

Kasvavia sektoreita vuonna 2017 ovat esimerkiksi vesiväylien, lentoliikennettä palvelevan infran ja energiahuollon rakentaminen.

Esimerkiksi suuntaporausmenetelmällä voidaan asentaa maan alle myös sähkökaapeleita ja kuituoptiikkaa vesijohtojen lisäksi. Koska pintamaa-aineksia ei työvaiheiden aikana rikota, vältytään isoilta jälkitöiltä, jotka ovat usein kalliita ja häiritsevät pitkään alueen käyttöä. Menetelmää onkin käytetty paljon juuri infrarakentamisessa.

 

Lisätiedot:

Jari Kaukonen, puheenjohtaja, puh. 0400 843 951, jari.kaukonen@wspgroup.fi

ISTT (The International Society for Trenchless Technology) on kansainvälinen kattojärjestö, johon kuuluu 28 jäsentä 32 maasta. Kansallisten järjestöjen kautta ISTT:llä on maailmanlaajuisesti yli 3 000 jäsentä. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää kansallisten järjestöjen puheenjohtajista muodostuva board meeting, joka kokoontuu vuosittain järjestettävän kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

Kattojärjestö levittää tietoa alan uusista innovaatioista ja julkaisee alan lehteä. Trenchless International -lehti postitetaan jäsenille jäsenetuna. Lehti ilmestyy neljännesvuosittain. https://www.istt.com

FiSTT ry: Suomen kaivamattoman tekniikan kansallinen yhdistys FiSTT ry (Finnish Society for Trenchless Technology) keskittyy rakenteita rikkomattoman rakentamisen ja saneerauksen tietämyksen edistämiseen. FiSTT on perustettu vuonna 1999 ja se liittyi heti ISTT:n kansainväliseen organisaatioon.

Suomen FiSTT:ssä on yritys- sekä yhteisöjäseniä 44 ja henkilöjäseniä 10.  FiSTT järjestää joka toinen vuosi kansallisen konferenssin sekä opintomatkoja alan tapahtumiin. FiSTT toimii asiantuntijana alan säädöksiä ja ohjeistuksia laadittaessa.

FiSTT toimii Suomessa oman alan asiantuntijana useissa eri hankkeissa. Se järjestää myös kansallista koulutusta sekä opintomatkoja alan tapahtumiin. Viimeisen parin vuoden aikana FiSTT on toiminut asiantuntijana muun muassa Ympäristöministeriön vetämän viemäreiden laatuohjeistuksen laadinnan ohjausryhmässä ja Liikennevirastolle laadittavien teiden alitusten lupaohjeistuksen ohjausryhmässä. Tänä vuonna FiSTT on laatinut alan sanaston englanninkielisten nimien käännöksinä sekä tutkielman suuntaporausmenetelmien käytöstä.

www.fistt.net