Saksan viemärisaneerauksissa laatu on etusijalla

Saksan viemärisaneerauksissa laatu on etusijalla – Säännöllinen testaustoiminta tukena

Saksassa on Euroopan suurimmat putkisaneerausmarkkinat. Noin viidennes saneerauksista toteutetaan kaivamattomilla tekniikoilla. Yleisin menetelmä on sukkasujutus.

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys FiSTT oli kutsunut kansalliseen konferenssiinsa IKT:n (Insitut für Unterirdische Infrastruktur GmbH) toimitusjohtajan Roland Waniekin, joka kertoi Saksassa käytetyistä menetelmistä ja sikäläisistä putkisaneerausmarkkinoista. Waniekin mukaan Saksan saneerausmarkkinat ovat Euroopan suurimmat, kaikkiaan noin neljämiljardia euroa. Siitä kaivamattomien tekniikoiden osuus on noin viidennes.

Sukkasujutus käytetyin menetelmä

Käytetyin menetelmä on ns. sukkasujutus, jota tehdään noin 1 300 km vuodessa, pääasiassa UV-kovetteisella lasikuitusukalla. Saksan kunnallisen viemäriverkoston pituus on vajaat 600 000 km. IKT testaa tuotteita ja menetelmiä simuloimalla mahdollisimman tarkasti todellisia työmaaolosuhteita. Yleensä urakoitsijat tulevat itse asentamaan IKT:n tiloihin ko. tuotteen (esim.tonttijohtosujutuksen), ja varsinaisen testauksen sekä tulosten arvioinnin tekee IKT. Varsin kattava ja mielenkiintoinen esitys löytyy FiSTT:n verkkosivuilta
www.fistt.net. Menetelmän testaus on kiinnostava, koska Suomessakin tehdään viemärisujutuksia eniten sukkasujutustekniikalla. IKT aloitti sukkasujutusmenetelmien testauksen kymmenen vuotta sitten. Testaukseen toimitetaan näytekappaleet suoraan työmailta, vähintään kymmeniä joka tuotteesta, usein jopa satoja. Vuoden 2012 testaukseen toimitettiin yhteensä vajaat 1 600 näytepalaa. Asennusyrityksiä oli 19. Ns. IKT-LinerReport koostuu neljästä testattavasta ominaisuudesta; e-moduuli (indikoi kuorman kestävyyttä), taivutustesti (indikoi tilannetta, jossa sukka ”romahtaa”), seinämävahvuus (seinämävahvuus ja e-moduuli yhdessä tuottavat sukan jäykkyyden) sekä vesitiiveys. LinerReportin ansiosta laatu on parantunut huomattavasti viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Nykyään IKT:lle lähetetään testattavaksi näytteitä Pohjois-Amerikasta asti (www.ikt.de).

Näytepala jokaisesta asennuksesta

Saksan sukkasujutuksissa otetaan aina näytepala jokaisesta asennuksesta ja lähetetään testauslaitokseen testattavaksi. Näin toimitaan aina, joten urakoitsijoille kustannukset ovat yhtä suuret. Tämä käytäntö varmistaa, että työmailla keskitytään mahdollisimman korkeaan laatutasoon. FiSST on keskustellut IKT:n kanssa mahdollisuudesta lähettää Suomesta näytepaloja testaukseen, mikä on täysin mahdollista ja järjestettävissä. Kustannukset ovat muutaman sadan euron luokkaa, eli kotimaiset testauslaitokset eivät voi näitä
testauksia tehdä huomattavasti korkeamman kustannustasonsa vuoksi.

Artikkeli on julkaistu Kuntatekniikka-lehdessä numero 2/2014.

● Jukka Huusko, johtaja, NRG International Oy
● Jari Kaukonen, johtaja, WSP Finland Oy