Kaivamattomat tekniikat infrarakentamisessa, Diplomityö 2016, Reijo Honkaharju

FiSTT:in osittain rahoittama opinnäytetyö käy läpi kaivamattomia asennustekniikoita ja pureutuu erityisesti vaakaporauksen maailmaan käytännönläheisesti.

Kaivamattomat tekniikat infrarakentamisessa