Kiinteistön sisäpuolisten putkistojen saneerausjaos valmiina toimintaan

Kiinteistön sisäpuolisten putkistojen saneerausjaoksen henkilövalinnat on tehty.
Jaoksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Lehtimäki, Tampereen
Vesi, ja sihteeriksi Riitta Virtanen vuodelle 2021.

Jaoksen seuraava kokous järjestetään 8.3.2021. Lisätietoja Riitta Virtanen riitta.virtanen@re4m.fi , +358 (0)40 510 5880.

Alalla toimijat liittykää mukaan edistämään alan kehitystä.