FiSTT mukana alaa edistävässä laatutyössä!

FiSTT on laatinut yhdessä Vesilaitosyhdistyksen ja Muoviteollisuus ry:n sekä kuntien putkimestarit ry:n kanssa muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslistan.F

FiSTT haluaa olla aktiivisesti edistämässä kaivamattoman tekniikan käyttöä Suomessa ja osaltaan olla tukemassa alan laatutyötä sekä tukemassa pyrkimyksessä hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen. Tarkastuslistan laadinnan aikainen yhteistyö eri yhdistyksien kanssa oli sujuvaa ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja varmoja siitä tarkastuslista tukee eri toimijoita laadukkaan lopputuloksen saavuttamisessa.

Kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslista on julkaistu Muoviteollisuus Ry:n internet-sivuilla ( https://www.plastics.fi/putkijaosto/putkijaoston_julkaisut/ ). Kyseisiltä sivuilta löytyy myös aiemmin julkaistu taulukko PE-putkien ominaisuuksista suhteessa kaivamattomiin menetelmiin. Kannattaa tutustua siihenkin No-dig töitä suunnitellessa.