Vesijohtojen kunnon selvittämisestä valmistunut uusi opas

Vesijohtojen kuntotutkimuksista on valmistunut uusi opas, ”Vesijohtojen kunnon tutkiminen”.
Oppaassa esitellään vesijohtojen ja paineviemäreiden kuntotutkimusmenetelmiä jaoteltuna putken
sisäisiin ja ulkoisiin menetelmiin. Oppaassa kuvataan kuntotutkimusten edellyttämiä valmistelevat
työt, tutkimuksen toteutus ja saatavan kuntotiedon dokumentointi. Lisäksi annetaan esimerkkejä
kuntotiedon hyödyntämisestä ja jatkojalostuksesta. Oppaassa kuvataan myös, miten
vesijohtoverkoston jatkuvatoimisia mittauksia voidaan käyttää vuotavuudenhallintaan.

Oppaan on laatinut Ramboll Finland Oy ja sen laatimisen ovat rahoittaneet Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahaston Alva-yhtiöt Oy, Aqua Palvelu Oy (Lahti Aqua), Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), HS-Vesi, Kokkolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Lappeenrannan
Energia Oy, Nurmijärven Vesi, Oulun Vesi, Porvoon vesi, Riihimäen Vesi, Seinäjoen Vesi Oy, Sipoon
Vesi, Tampereen Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Vaasan Vesi ja Suomen kaivamattoman tekniikan
yhdistys FiSTT ry.

Opas on ladattavissa VVY:n sivuilta osoitteest
https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/vesijohtojen-kunnon-tutkiminen/

Lisätiedot: Tuija Laakso tuija.laakso@ramboll.fi, puh. 044 7376764