Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet

Takaisin jäsenhakemukseen

1. Yritysjäsenet ansaitsevat kaikkien sidosryhmien luottamuksen

Yritysjäsenemme:

• noudattavat vero-, sosiaali- ja muuta lainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä alan ympäristö-, laatu- ja muita vaatimuksia sekä määräyksiä,
• kehittävät jatkuvasti työntekijöiden ammattitaitoa,
• ohjeistavat ja valvovat, että sopimuskumppanitkin noudattavat näitä pelisääntöjä.

2. Jokaisen yritysjäsenen työ edistää luottamusta

Yritysjäsenemme:

• tekevät selkeitä ja alan hyviä tapoja noudattavia tarjousasiakirjoja sekä sopimuksia ja noudattavat niitä,
• suunnittelevat jokaisen työn niin, että sen voi tehdä turvallisesti, ammattitaitoisesti ja ympäristöä säästäen,
• kunnioittavat asiakkaitansa eivätkä hyväksikäytä asiakkaan mahdollista asiantuntemattomuutta tai henkistä tai fyysistä tilannetta,
• toimivat tuotantoketjussa oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja innostaen hyvään suoritukseen, jossa kaikki voittavat.

3. Yritysjäsenemme toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa alan mainetta parantaen

Yritysjäsenemme:

• ovat riippumattomia ulkopuolisista vaikuttimista, jotka saattavat haitata tehtävän asianmukaista suorittamista,
• ovat puolueettomia antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätösesityksissä,
• pidättäytyvät tarjoamasta sellaisia palveluita, joihin eivät omaa riittävää pätevyyttä
• ovat rehellisiä ja lojaaleja sopimuskumppaneita, eivätkä käytä toisen virhettä, erehdystä tai sopimuksen epäselvyyttä hyväkseen,
• Ovat luovuttamatta toimeksiantoon liittyviä luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille.